צדק ושלום

הפעולה השמית מאמינה שהשגת צדק היא תנאי הכרחי לכל שלום אמיתי. שהרי שלום אמיתי בין עמים נוצר כאשר כל צד מרגיש מסופק עם חלקו הקולקטיבי. למרבה הצער, ההסכמים הדיפלומטיים של העשורים האחרונים לא רק השאירו את העמים לא מסופקים אלא אפילו גרמו לעוד עוולות.

כתוצאה מהסכמי אוסלו, הישראלים והפלסטינאים עברו תהליך של סגרגציה כפויה, נחשפו לחינוך המעודד שנאה, וסבלו מאלימות שהביאה לאלפי הרוגים. בנוסף, הפלסטינאים סבלו מהשפלות במחסומים, בניית חומות סביבם, והגבלת חופש התנועה. היהודים גם הם סבלו מהריסת בתים, גירושים המוניים של קהילות שלמות מבתיהם, ולחץ בלתי-פוסק להופכם לחברה מערבית על ידי רפורמות כלכליות נאו-ליבראליות רחבות וייבוא מסיבי של מוצרים תוצרת חוץ לשוק הישראלי, יחד עם קידום ערכים של צרכנות בתקשורת ובמערכת החינוך.

כדי שהישראלים והפלסטינאים יוכלו להגיע לשלום אמיתי, שני העמים צריכים להכיר בזכויות ובטענות הלגיטימיות של השני. אסור שהתביעה ההיסטורית של העם היהודי להגדרה עצמית בשטח שבין הים התיכון ונהר הירדן יפגע בזכויות הפרט הבסיסיות של מי שאינו יהודי וחי בשטח זה.

לא ניתן להגדיר עם ככובש זר בארצו. עם זאת, אין ספק כי האליטות הישראליות משתוקקות לחקות את מדינות המערב ומאמצות מדיניות של כוח כובש כלפי הפלסטינאים. בכך הממשלה הישראלית והצבא הישראלי למעשה פוגעים בזכות הלגיטימית של העם היהודי להיות ריבון במולדתו ההיסטורית.

הפעולה השמית פועלת להתגבר על הנראטיבים הצרים של " אנחנו או הם" שכיום גורמים לקיטוב בין הצדדים על ידי חשיפת דרך שבה השאיפות והטענות הלגיטימיות של כל צד יכולות להתממש ללא עוול נוסף. אנו מאמינים שרק אם נרדוף צדק עבור כל העמים ואם נצליח להשתחרר מהתלות החולנית בגורמים זרים ואינטרסנטיים נוכל להשיג שלום אמיתי  לאורך זמן.