עושים שלום אלטרנטיבי

הפעולה השמית רואה ביצירת אחדות ויחסי שלום מחוץ למוקדי הכוח הפוליטיים כאלטרנטיבה מהפכנית לאירגונים הפועלים באזור אשר מקבלים מימון רב מגורמים זרים ולמעשה רק מלבים את החיכוכים ובכך מרחיקים את השלום האמיתי. אותם "אירגוני שלום" אשר פועלים בחסות ממשלות קפיטליסטיות  מגבירים את העוינות בין הפלסטינאים ושכניהם היהודים, הפעולה השמית מקדמת דיאלוג ויוזמות שנועדו להביא לנורמליזציה ולאחד את קהילותינו כנגד האג'נדות הזרות בארצנו.

מסיבה זו קידמנו תוכניות המעודדות שיח דווקא בין קיצונים ישראליים ופלסטינאיים החיים אחד ליד השני. פעילינו הוותיקים שואפים לחיות יחד באחווה וכבוד הדדי למרות שמנהיגינו הפוליטיים אינם מסוגלים להביא שלום.

העובדה שגורלנו אחד מכריחה אותנו להבין כי לא רק רצוי אלא הכרחי שנצליח ליצור את הקשרים שיביאו אותנו לעתיד משותף טוב יותר.

הפעולה השמית מאמינה שהאחדות והשלום יגיעו רק מחוץ למוקדי הכוח ודרך פשוטי העם ולא מתיימרת להציג פתרונות קסם או הסכמי שלום בין העמים. אנו פועלים לקדם דיאלוגים ויוזמות משותפות בתקוה ליצור שינוי ממשי שישפיע מלמטה למעלה ושסופו יהיה במאבק יהודי-ערבי משותף כנגד כוחות הקפיטליזם העולמי באזורינו.