הפעולה השמית היא תנועה ישראלית השואפת לאחד את כל העמים ילידי המזרח התיכון כנגד השפעתן של המעצמות הזרות, הזורעות הרס, ניגודי אינטרסים, וליבוי סיכסוכים באזורנו לשם קידום האינטרסים הפרטיים שלהן.

לאחר מאה שנות אלימות שנבעו כתוצאה מיריבויות אימפריאליסטיות ותאוותן הקפיטליסטית לייצור שווקים חדשים ולגזול משאבים טבעיים, הפעולה השמית שואפת להתגבר על חילוקי הדעות המלאכותיים המפרידים בין ילידי האזור בכדי לייסד חזית מאוחדת כנגד ממשלות זרות ואינטרסי התאגידים העסקיים הבין לאומיים המובילים אותם.

הפעולה השמית מכירה בכך שהאימפריאליזם, בכל צורותיו, הוא הוא האויב האמיתי המנצל אותנו. הוא הוא האויב המשותף של כולנו. המעצמות הזרות מחמשות ומממנות את כל הצדדים, מגרות אותנו אחד כנגד השני, ונהנות מפירות הסיכסוכים. רק אם אזורינו ישתחרר מההשפעות ההרסניות של הקפיטליזם העולמי נצליח להשיג שלום אמיתי המבוסס על צדק, אחדות, ועתיד טוב יותר לכל עמי המזרח התיכון.